Telefon 24/7:  +48 609 860 001

Plakietki ekologiczne przydzielane są na podstawie danych z dokumentu rejestracyjnego (dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego). Aby Plakietka mogła zostać wystawiona, prześlij do nas e-mailem skan lub zdjęcie dokumentu rejestracyjnego. Możesz także dostarczyć tradycyjną kserokopię dokumentu osobiście lub pocztą do biura Umweltzone.pl w Szczecinie. Nie przyjmujemy kopii przesłanych faksem ze względu na dużą utratę jakości.

Ważne! Niezależnie od tego jaką formę wybierzesz, dostarczona kopia musi być czytelna i bez przeróbek, a jeżeli przesyłasz zdjęcie, to nie może być ono prześwietlone. Napisz również jaki rodzaj silnika ma Twój samochód (benzyna lub diesel).

Akceptowane dokumenty

Stały (twardy) dowód rejestracyjny
Pozwolenie czasowe
  • wyciąg ze świadectwa homologacji
  • dokument CoC (ang. certificate of conformity)
  • potwierdzenie producenta odnośnie spełnianej normy Euro (z numerem VIN pojazdu)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner