Plakietka ekologiczna Crit’Air

89 

Aby móc, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, poruszać się po wyznaczonych francuskich strefach ekologicznych (ZCR lub ZPA), pojazdy należy oznaczyć odpowiednią plakietką ekologiczną Crit’Air (fran. Certificats qualité de l’air). Obowiązek ten dotyczy zarówno aut francuskich, jak i tych zarejestrowanych poza Francją, niezależnie od tego czy odwiedzamy dane miasto/gminę regularnie czy też jednorazowo.

Product Information

Poprawa jakości powietrza jest jednym z priorytetów państw członkowskich Unii Europejskiej na najbliższe dekady. W  roku 2016 Francja dołączyła do grupy krajów regulujących ruch samochodów osobowych i ciężarowych w miastach poprzez wprowadzenie stref ekologicznych:

– strefy ograniczonego ruchu ZCR (fran. Zones à Circulation Restreinte) – są to stałe strefy ekologiczne, tworzone najczęściej w centrum miasta. Na chwilę obecną jedyna taka strefa obowiązuje w stolicy Francji – Paryżu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 (stan na dzień 23/07/2018).

– strefy ochrony powietrza ZPA (fran. Zones de protection de l’air) – nie obowiązują stale, uruchamiane są na bieżąco ze względu na warunki pogodowe i poziom zanieczyszczenia powietrza; miasta objęte tego typu strefą aktualnie, to: Lille, Lyon, Annecy, Grenoble, Strasbourg, Toulouse (stan na dzień 23/07/2018).

Aby móc, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, poruszać się po wyznaczonych strefach ekologicznych (ZCR lub ZPA), pojazdy należy oznaczyć odpowiednią plakietką ekologiczną Crit’Air (fran. Certificats qualité de l’air). Obowiązek ten dotyczy zarówno aut francuskich, jak i tych zarejestrowanych poza Francją, niezależnie od tego czy odwiedzamy dane miasto/gminę regularnie czy też jednorazowo.

Brak oznakowania samochodu odpowiednią nalepką bądź wjazd do strefy z plakietką poniżej dozwolonej może skutkować wysokim mandatem:

SAMOCHODY OSOBOWE:
– 68,00 euro (płatność natychmiast),  180,00 euro (płatność powyżej 45 dni)

SAMOCHODY CIĘŻAROWE, BUSY:
– 135,00 euro (płatność natychmiast), 375,00 euro (płatność powyżej 45 dni).